2021

Utworzony: 2021-02-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2021 roku.
Opublikowany: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-03-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Opublikowany: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnem
Utworzony: 2021-03-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL SK objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020
Opublikowany: 2021-03-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Opublikowany: 2021-03-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonej do zbycia w drodze bez przetargu
Opublikowany: 2021-03-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w drodze bez przetargu
Utworzony: 2021-03-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2020 r.
Utworzony: 2021-03-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn

Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej