> Informatyk

Informatyk


Pracownik Tomasz Rachwał

Tel.: 13 46 77 035 wew. 40

e-mail: trachwal@komancza.pl

 

Do zadań realizowanych na stanowisku Informatyka należy:

 1. Planowanie inwestycji związanych z informatyzacją Urzędu Gminy oraz bieżące wyposażanie w niezbędny sprzęt komputerowy.
 2. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania( komputery, drukarki, monitory, programy) określenie stanu faktycznego oraz potrzeb.
 3. Przygotowywanie wykazu zepsutego sprzętu elektronicznego do skasowania.
 4. Instalacja, nadzór i wdrażanie zakupionych programów komputerowych w tym programów antywirusowych.
 5. Koordynowanie użytkowania sieci informatycznej urzędu, dostosowywanie systemów do zmieniających się wymagań, rozbudowa i rekonfiguracja oprogramowania, sieci i sprzętu.
 6. Przygotowywanie stanowisk pracy (sieci i sprzętu) oraz ich bieżąca konserwacja.
 7. Gromadzenie dokumentacji technicznej, licencji, certyfikatów i gwarancji.
 8. Nadzór i wykonywanie kopii danych ich odzyskiwanie i archiwizacja.
 9. Nadzór nad serwerami i siecią telefoniczną Urzędu Gminy.
 10. Koordynowanie dostępu do sieci informatycznej urzędu ( nadawanie haseł, cofanie i ograniczanie dostępu).
 11. Redagowanie i koordynowanie strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzanie zmian oraz opracowywanie wyglądu graficznego.
 12. Wykonywanie zadań administratora systemu w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zarządzeń Wójta Gminy.
 13. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

Data wytworzenia: 2021-03-01
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał
Data udostępnienia: 2021-03-09 12:45:26
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1547