> Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Utworzony: 2021-12-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty
Utworzony: 2021-12-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap

Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap
Utworzony: 2021-12-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Przetarg - Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu. Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania (na koszt i ryzyko Oferenta) w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 4
Utworzony: 2021-12-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-10-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.
Utworzony: 2021-10-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Remont drogi osiedlowej w miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie

Remont drogi osiedlowej w miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie
Utworzony: 2021-10-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem
Utworzony: 2021-10-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem
Utworzony: 2021-10-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Remont drogi osiedlowej w miejscowości Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont drogi osiedlowej w miejscowości Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie
Utworzony: 2021-10-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Nowy Łupków po byłym PGR w Nowym Łupkowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont dróg osiedlowych w miejscowości Nowy Łupków po byłym PGR w Nowym Łupkowie