> Bilans

Bilans

Utworzony: 2023-10-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.