> 2024

2024

Utworzony: 2024-01-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Barbara Cyran (Inspektor)

Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania obejmującego dostawę, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi.
Utworzony: 2024-01-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych...
Utworzony: 2024-01-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy
Utworzony: 2024-01-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych
Utworzony: 2024-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2024r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej..
Utworzony: 2024-02-12 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Utworzony: 2024-02-13 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa
Utworzony: 2024-02-26 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia od podmiotu prywatnego prawa własności nieruchomości położonej w Zubeńsku
Utworzony: 2024-03-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Zarządzenie nr 32/2024  Wójta Gminy Komańcza  z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy
Utworzony: 2024-03-21 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową