> Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających Azbest

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających Azbest


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Komańcza.

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości, którzy chcą usunąć wyroby zawierające azbest z terenu swojej nieruchomości w sposób bezpłatny.

Wymagane dokumenty

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie gminy Komancza.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18

Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

  • W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18.
  • Pocztą.
  • Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

W zależności od otrzymania dofinansowania.

Podstawa prawna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza – Uchwała Nr XLVII/199/13 Rady Gminy Komańcza z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komańcza.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyduje kolejność złożenia wniosków.Data udostępnienia: 2020-09-08 10:37:45
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 922