> Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacji

Stanowisko ds. księgowości podatku i opłat lokalnych oraz ich windykacji


Pracownik Diana Bętkowska-Rodkiewicz

Tel.: 13 4677035 wew. 33

e-mail: dbetkowska-rodkiewicz@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

Księgowość podatkowa:

  1. Prowadzenie księgowości podatkowej, opłat lokalnych i czynszu dzierżawnego oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  2. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
  3. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zakresu wpływu podatków.

Księgowość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. prowadzenie księgowości dochodów i wydatków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłaty za odpady komunalne oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
  4. Przygotowywanie decyzji dotyczących opłaty za odpady komunalne (decyzje wymiarowe, umorzenia),
  5. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zakresu wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Rozliczanie inkasa sołtysów w zakresie podatków lokalnych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi,

Naliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze zobowiązań pieniężnych wsi,

Prowadzenie ewidencji egzekucji podatku od środków transportowych.


Data udostępnienia: 2020-09-08 13:56:34
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1622