> Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w dowolnym urzędzie gminy albo przez Internet.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem).

Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji.

Kogo dotyczy

Każdego, kto zgubił swój dowód osobisty lub czyj dowód został skradziony, ewentualnie uszkodzony.

Wymagane dokumenty

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

Brak

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod

Termin załatwienia sprawy

Natychmiast po zgłoszeniu.

Podstawa prawna

  • Art. 48, art. 48a, art. 49 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2019 r., poz. 653 tekst jednolity;
  • Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)
  • Załącznik (część II pkt 2) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 tekst jednolity.

Tryb odwoławczy

 Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-26 12:37:14
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 864