> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLV/377/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Uchwała nr XLV/376/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Uchwała nr XLV/375/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XLV/374/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XLV/373/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części
Utworzony: 2022-09-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Uchwała nr XLV/372/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Uchwała nr XLV/371/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psych...
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Uchwała nr XLV/370/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XLV/369/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała nr XLV/368/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2022-2024