> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXII/261/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XXXII/260/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ew. Szczawne, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081180/6, z pr
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Uchwała Nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Komańczy oznaczonej jako działka nr 138/21 o pow. 0,0006 ha, uwidocznionej w księdze wieczyste
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Uchwała Nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza położonej w Rzepedzi oznaczonej jako działka nr 165/47 o pow. 0,00
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała Nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2020 rok.
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.