> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2022-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XLII/342/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Utworzony: 2022-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLII/341/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLII/340/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLII/339/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Komańcza do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr XLI/338/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XLI/337/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XLI/336/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLI/335/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.
Utworzony: 2022-03-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XLI/333/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.