> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/0002
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXX/238/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza
Opublikowany: 2021-05-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2021 rok.
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Uchwała nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Kulaszne, Szczawne i Radoszyce na rzecz użytkowników wieczystych.
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Uchwała nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Uchwała nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w z
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części nieruchomości o nr ew. 17/7 o pow. 0,05 ha położonej w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w  uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Opublikowany: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwala Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 Stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na rok 2021
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu.