> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr II/9/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr II/8/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr II/7/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr II/6/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr II/5/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr II/4/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr II/3/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Utworzony: 2024-05-14 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr II/2/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komańcza.
Utworzony: 2024-05-07 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza.
Utworzony: 2024-04-18 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała Nr LXXII/547/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnikowego rosnącego na terenie Gminy Komańcza.