> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXVIII/305/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XXXVIII/304/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała nr XXXVIII/303/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Hryńczuk (Inspektor)

Uchwała nr XXXVIII/301/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)

Uchwała nr XXXVIII/300/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie nazw ulic na terenie miejscowości Rzepedź.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXVIII/299/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-12-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXVII/298/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Utworzony: 2021-11-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Uchwała nr XXXVII/297/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza