> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Ryszard Słowik (GPGK)

Uchwała nr XXXIV/276/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)

Uchwała nr XXXIV/275/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXIV/271/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XXXIV/270/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Utworzony: 2021-07-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-07-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania
Utworzony: 2021-07-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego