> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Uchwała Nr LXIV/509/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała Nr LXIV/508/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komańcza na lata 2023 – 2031
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała Nr LXIV/507/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Uchwała Nr LXIV/506/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę własną w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała Nr LXIV/505/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr LXIV/504/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr LXIV/503/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/remontów dróg na terenie Gminy Komańcza.
Utworzony: 2023-11-24 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała Nr LXIV/501/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na remont istniejącego brodu w miejscowości Komańcza
Utworzony: 2023-10-31 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)

Uchwała Nr LXIII/500/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030