> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/411/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr L/410/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2023”.
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Uchwała nr L/409/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/408/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/407/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/406/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/405/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-11-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2022-11-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLVIII/403/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-11-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr XLVIII/402/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.

w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na 2023 rok.