> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Opublikowany: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwala Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 Stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na rok 2021
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu.