Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2023-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LII/429/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LII/428/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr LI/427/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Uchwała nr LI/426/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zagórz w sprawie powierzenia Gminie Zagórz realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Szczawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/425/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/424/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/423/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Sanoka
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/422/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/421/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację  zadania polegającego na uzupełnieniu ubytków nawierzchni drogi nr 117301R Rzepedź- Przybyszów
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/420/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”