> Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Stanowisko ds. kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu


Pracownik Maria Hryńczuk

Tel.: 13 46 77 035

e-mail: urzad@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy;
 2. Obsługa kancelaryjno-techniczna Urzędu Gminy:
  1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji;
  3. obsługa elektronicznej skrzynki nadawczo-odbiorczej i podawczej Urzędu oraz prowadzenie kancelarii elektronicznej Urzędu;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z bieżącą korespondencją;
  5. wykonywanie czynności urzędowych (potwierdzanie kopii dokumentów z oryginałami);
  6. sprawowanie nadzoru nad pieczęciami urzędowymi,
  7. prowadzenie rejestrów:-delegacji i podróży służbowych, w tym wydawanie delegacji;
 3. Bieżąca obsługa mieszkańców:
  1. udzielanie informacji o stanowiskach pracy, w zakresie załatwianych spraw, lokalizacji i numerach kontaktowych;
  2. przyjmowanie interesantów i ich obsługa;
 4. przygotowywanie pomieszczeń, organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Wójta i Zastępcę Wójta


Dodatkowo:

 1. obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych.
 2. prowadzenie zeszytu wyjść służbowych
 3. całość prac związanych z obsługą sekretariatu, a w szczególności:
  1. dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu;
  2. obsługa gości i interesantów;
  3. dbanie i odpowiedzialność za powierzone mienie (m.in. expres, naczynia, sztućce, itp.)
 4. Prowadzenie kalendarza spotkań Wójta i Zastępcy,

Data udostępnienia: 2020-09-08 12:51:38
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1495