> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel.: 13 467 70 35

fax.: 13 467 75 00

Data ostatniej aktualizacji karty

26 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w szczególności:
  • przyjęcie i rozpatrzenie wniosków,
  • prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do samodzielnego podjęcia decyzji o leczeniu odwykowym,
  • motywowanie i kierowanie na terapię osób współuzależnionych,
  • wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje choroba alkoholowa,
  • współpraca z policją i opieką społeczną,
  • gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu,
  • kierowanie zgromadzonych dokumentów osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych,
  • kierowanie wniosków do Sadu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia.
 2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod względem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2016.487 j.t.). Kontrola odbywa się w zakresie:
  • legalności sprzedawanych napojów alkoholowych,
  • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
  • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym,
  • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu na kredyt i pod zastaw,
  • zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem,
  • przestrzegania zakazu reklamy,
  • posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
  • zachowywania porządku publicznego,
  • sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku,
  • interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami.

Kogo dotyczy

Brak

Wymagane dokumenty

Brak

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek sporządzony odręcznie o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wypełniony przez współmałżonka, innego członka rodziny, sąsiada, Policję, Prokuraturę, kuratora sądowego, zakład pracy, szkołę lub inne osoby i jednostki organizacyjne.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 13 Maria Błażowska tel: 13 467 70 35 wew. 35 mblazowska@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 13.
 2. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności motywacyjne zmierzające do podjęcia przez osobę z problemem alkoholowym dobrowolnego leczenia odwykowego w niestacjonarnym systemie lecznictwa odwykowego, w dalszej kolejności czynności zmierzające do wydania postanowienia sądowego w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487 j.t)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wykaz poradni odwykowych:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Lipińskiego 10
38-500 Sanok

Telefon
Sekretariat – 13 46 56 394


Data udostępnienia: 2020-09-16 08:31:10
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1129