> Obwieszczenia

Obwieszczenia

Utworzony: 2024-04-11 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Utworzony: 2024-04-29 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.442.2.2024.AW.6.
Utworzony: 2024-04-11 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Obwieszczenie Starosty Sanockiego o wydaniu decyzji Nr 102/24

Obwieszczenie Starosty Sanockiego o wydaniu decyzji Nr 102/24
Utworzony: 2023-12-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Jacek Kowalski (Inspektor)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 57 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023
Utworzony: 2023-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
Utworzony: 2023-03-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego
Utworzony: 2023-02-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023 r.

o wydaniu decyzji NR 1/21/22, z dnia 16 lutego 2023 r. stwierdzającej częściowe wygaśnięcie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r., NR 1/5/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu...
Utworzony: 2023-02-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

że w dniu 19 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 395 opublikowano zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych....
Utworzony: 2023-02-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

OBWIESZCZENIE z dnia 2 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP...
Utworzony: 2022-12-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Małgorzata Ossowska

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne...