> Zastępca Wójta

Zastępca Wójta


Zastępca Wójta Gminy Komańcza - Paweł Rysz

Komańcza 166

I piętro pokój nr 

tel.: 13 467 7035

e-mail: prysz@komancza.pl

 

Zastępca sprawuje nadzór nad następującymi stanowiskami:

 

Do zadań zastępcy należy:

 1. realizacja zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. prowadzenie spraw Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi,
 3. nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań gminy w zakresie:
  1. strategii i planów rozwoju gminy,
  2. inwestycji gminnych,
  3. pozyskiwania funduszy,
  4. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
  5. gospodarki przestrzennej i gospodarki mieniem komunalnym,
  6. transportu i dróg,
  7. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego,
  8. kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
 4. współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Łupkowie w tym prowadzenie spraw osadzonych pracujących na rzecz urzędu,
 5. organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych prowadzonych w ramach remontów infrastruktury, na drogach, budynków i budowli stanowiących własność gminy,
 6. ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.

Data wytworzenia: 2020-01-15
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2020-06-07 01:00:10
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 621