> Raporty o stanie gminy

Raporty o stanie gminy

Utworzony: 2023-06-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2022 rok

W dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 1030 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się Sesja Rady Gminy Komańcza, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.
Utworzony: 2023-05-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Komańcza w roku 2021 w zakresie m.in.: realizacji polityk, programów,...
Utworzony: 2022-06-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2021 rok

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się Sesja Rady Gminy Komańcza, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z ...
Utworzony: 2022-05-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Gmina Komańcza leży w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Granice gminy wyznaczają: od południa granica państwa ze Słowacją, od wschodu z gminą Cisna, od północnego-wschodu
Utworzony: 2021-06-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Adam Pasiniewicz (Przewodniczący Rady Gminy Komańcza)

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2020 rok

Informacja Dotycząca Debaty nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2020 rok
Opublikowany: 2021-06-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Raport o stanie gminy za 2020 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok