> Opinie RIO dotyczące finansów

Opinie RIO dotyczące finansów

Utworzony: 2022-06-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
Utworzony: 2022-05-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/45/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Utworzony: 2022-03-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/97/2022 z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Komańcza wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Utworzony: 2022-03-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/96/2022 z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Komańcza w uchwale budżetowej na 2022 rok
Utworzony: 2021-12-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/19/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza na lata 2022-2030
Utworzony: 2021-12-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/19/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Komańcza na rok 2022.
Utworzony: 2021-12-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/111/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Komańcza w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
Utworzony: 2021-11-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVIII/1699/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza oraz uchwały Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy..
Utworzony: 2021-11-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVII/1594/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza - działając na podstawie art. 11 ust. 1 ...
Utworzony: 2021-09-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/94/2021 z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania informacji Wójta Gminy Komańcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.