> Konta Bankowe

Konta bankowe


Gmina Komańcza

Komańcza 166

38-543 Komańcza

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)


 

20 1130 1105 0005 2057 5820 0005

Na powyższe konto dokonujemy wpłat z tytułu:

  • podatków
  • opłat za dzierżawy
  • opłat za wieczyste użytkowanie
  • czynsze
  • oraz inne opłaty

 


 

90 1130 1105 0005 2057 5820 0006

Na powyższe konto dokonujemy wpłat z tytułu:

  • opłat za odpady komunalne

 


Data udostępnienia: 2020-06-07 18:23:10
Opublikowane przez: Administrator
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1414