> Archiwista

Archiwista


Pracownik Damian Krzesiński

Tel.: 13 467 70 35

e-mail: dkrzesinski@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach w tym:

  1. Przejmowanie, ewidencja, przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie zgromadzonej w archiwum zakładowym dokumentacji
  2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  3. Przeprowadzanie scontrum dokumentacji
  4. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych
  5. przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego

Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 14 poz.67) w tym:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów kancelaryjnych

Data udostępnienia: 2020-09-08 14:54:08
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1194