> Stanowisko ds. obsługi finansowej urzędu

Stanowisko ds. obsługi finansowej urzędu


Pracownik Joanna Kruczek

Tel.: 13 467 70 35 wew. 33

e-mail: jkruczek@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 1. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 2. Prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie dochodów.
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych urzędu.
 4. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 5. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.
 6. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy.
 7. Ewidencja zmian o stanie środków trwałych.
 8. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 9. Naliczanie podatku VAT, sporządzanie dokumentacji i rozliczeń do Urzędu Skarbowego.
 10. Współpraca z Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, ZUS.
 11. Sporządzanie deklaracji zbiorczej VAT-7 w oparciu o deklaracje cząstkowe sporządzane przez osoby uprawnione do sporządzania deklaracji cząstkowych w jednostkach organizacyjnych oraz zatwierdzanie i przekazywanie zbiorczej deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego w Sanoku.
 12. Bieżąca kontrola wydatków pod względem formalno-rachunkowym.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy.
 14. Fakturowanie sprzedaży

 

Pracownik Magdalena Kuliga

Tel.: 13 467 70 35 wew. 45

e-mail: mkuliga@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie wydatków
 2. Prowadzenie księgowości pozabudżetowej urzędu.
 3. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych.
 4. Prowadzenie księgowości zadań inwestycyjnych i funduszy celowych
 5. Sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu (RB-28S)
 6. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w Funduszu Jednostki.
 7. Prowadzenie księgowości sum depozytowych.
 8. Prowadzenie księgowości projektów finansowych z udziałem UE.

Data udostępnienia: 2020-09-08 14:30:22
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1735