> Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Utworzony: 2023-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Gminny Ośrodek Kultury Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Gminny Ośrodek Kultury Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2022-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2022-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2022-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2022-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2022-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Oświadczenie Wójta Gminy Komańcza o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Oświadczenie Wójta Gminy Komańcza o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Utworzony: 2021-03-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Jolanta Wewiurska

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020
Utworzony: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Grabek

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020
Utworzony: 2021-02-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Domaradzka

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020
Opublikowany: 2021-05-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020