> Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na przydomowy kompostownik

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na przydomowy kompostownik


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie Gminy Komańcza w przydomowy kompostownik

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości, którzy chcą wyposażyć posesję w przydomowy kompostownik, aby kompostować odpady.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie gminy Komańcza w przydomowy kompostownik,
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie gminy Komańcza, która ma być wyposażona w przydomowy kompostownik,
  • Faktura za zakup kompostownika.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18 Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

  1. W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18.
  2. Pocztą.
  3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

Uchwała Nr XVII/63/2011 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.09.2011 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyduje kolejność złożenia wniosków oraz dostępność środków w budżecie gminy.Data udostępnienia: 2020-09-15 14:55:07
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 909