> Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) oraz w innych przepisach szczególnych.


Data wytworzenia: 2020-06-07
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał
Data udostępnienia: 2020-06-07 18:24:15
Opublikowane przez: Administrator
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1643