> Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2024-04-03 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na d

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Utworzony: 2024-03-18 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczawne”

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., po
Utworzony: 2024-03-07 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2024-03-19 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa, podaje do publicznej wiadomości w
Utworzony: 2024-03-19 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz
Utworzony: 2024-03-11 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 marca 2024 r.

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz
Utworzony: 2024-02-28 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2024 r.

o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 27/6 w obrębie ewidencyjnym Szczawne oraz na działce nr 5/17 obręb Rzepedź,
Utworzony: 2024-02-23 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 lutego 2024 r.

o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Utworzony: 2024-01-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 stycznia 2024 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa parku miniatur architektury drewnianej pogranicza polsko-słowackiego”
Utworzony: 2024-01-04 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 stycznia 2024 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego