> Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2022-09-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2022 r.

o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Utworzony: 2022-09-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 września 2022 r.

o wydanej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-09-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 05 września 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-08-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-08-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 sierpnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-08-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 sierpnia 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-07-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lipca 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 lipca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-07-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap I Radoszyce – Cisna"
Utworzony: 2022-06-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Nowy Łupków przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 24, 26/1, 31/2 – obręb Nowy Łupków