> Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2023-05-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 maja 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-05-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2023 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

„Przebudowa mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221, 230, 203/2, 233/1, 233/2, 203/1 położonych w Smolniku.
Utworzony: 2023-04-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

„Przebudowa mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 243, 226/2, 278/2, 278/3, 278/4 położonych w Smolniku.
Utworzony: 2023-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2023 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2023r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 marca 2023r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. znak: Gn.6220.12.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy o łącznej pojemności 5 m³ na działce nr ewid. 165/48 w Rzepedzi.
Utworzony: 2023-02-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-02-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego