Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2022-06-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 czerwca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 4
Utworzony: 2022-05-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-05-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź, przewidzianej do realizacji na działce nr 131/59
Utworzony: 2022-05-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 maja 2022 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+700 do ok. 55+460 oraz w km od ok. 56+660 do ok. 58+756
Utworzony: 2022-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik, przewidzianej do realizacji na działkach nr 243, 226/1, 226/2, 278/2, 278/3,
Utworzony: 2022-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221, 230, 203/2, 233/1, 233/2, 203/1,
Utworzony: 2022-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie budynku dworca PKP w Komańczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, przewidzianej do realizacji na działce nr 503/9
Utworzony: 2022-04-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 kwietnia 2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik”
Utworzony: 2022-04-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 kwietnia 2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik”
Utworzony: 2022-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i