Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2023-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2023 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2023r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 marca 2023r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. znak: Gn.6220.12.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy o łącznej pojemności 5 m³ na działce nr ewid. 165/48 w Rzepedzi.
Utworzony: 2023-02-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-02-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-02-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-02-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-01-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., znak: Gn.6220.05.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R na działkach ewidencyjnych nr: 243, ...
Utworzony: 2023-01-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., znak: Gn.6220.05.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R na działkach ewidencyjnych nr: 221, 230, ...