> Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Opublikowany: 2021-03-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach

Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja ws Referendum Ludowego

Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonan
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - o publikacji informacji dotyczących Covid-19

Petycja o publikacji informacji dotyczących Covid-19
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (Zbrodnia Ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają STAN, że rząd może upaść w każdej chwili. Stanie to
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzi i nale
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Petycja o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Wprowadziliście prawo oznaczające w praktyce zakaz upraw roślin transgenicznych (GMO). Wprowadziliście oznakowanie żywności na brak zawartości GMO. Wszystko dlatego, iż GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i naturalnego środowis
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - Uzupełnienie Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Dotyczy: Uzupełnienie do petycji-listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - do Rady Gminy ws. uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały W obronie prawdy, godności i wolności człowieka

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny zwraca się z petycją do tutejszej Rady Miasta / Gminy o uchwalenie w trybie pilnym załączonej poniżej uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - Fundacja Tradycyjne Podkarpacie

Z troski o tradycyjne wartości, jakimi od zawsze kierowali się mieszkańcy naszego regionu, oraz w obliczu wyzwań dzisiejszych czasów, przesyłamy Państwu niniejszą Petycję wraz z gotowym projektem Uchwały. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania