> Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Utworzony: 2022-08-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy. Uzasadnienie Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu gminy zysk
Utworzony: 2022-09-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Petycja o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego

Jako wójt gminy Solina, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870), działając w interesie publicznym, wnoszę o poparcie starań Gminy Solina
Utworzony: 2022-01-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnień, które Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz Konstytucyjnych uprawnień Samorządów Trybunał Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii źródeł prawa: Rozporządzenie Ministra, które mu
Opublikowany: 2021-03-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach

Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja ws Referendum Ludowego

Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonan
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - o publikacji informacji dotyczących Covid-19

Petycja o publikacji informacji dotyczących Covid-19
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (Zbrodnia Ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają STAN, że rząd może upaść w każdej chwili. Stanie to
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzi i nale
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Petycja o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19
Opublikowany: 2021-03-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Wprowadziliście prawo oznaczające w praktyce zakaz upraw roślin transgenicznych (GMO). Wprowadziliście oznakowanie żywności na brak zawartości GMO. Wszystko dlatego, iż GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i naturalnego środowis