> Rejestr danych kontaktowych

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty 27 lipca 2020
Odnośnik do e-formularza  
Opis sprawy

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Pozwalają one na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj!

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Kogo dotyczy

Każdy, kto:

 • ma numer PESEL,
 • jest osobą pełnoletnią.
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych.
 2. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
 3. Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
  - w urzędzie:
  Do wniosku do RDK należy przygotować:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane
  w RDK przy urzędniku. Zostanie przesłany SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia twoich danych.
  - przez internet:
  Składając wniosek do RDK należy przygotować:
  • login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
  • telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail
Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16
Opłaty Brak
Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 - ewidencja ludności/dowody osobiste

Renata Kusy tel: 13 467 70 35 wew. sc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

Przez Internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych:  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Termin załatwienia sprawy Automatycznie
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się, takie dane jak:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer PESEL,
  4. jeden adres poczty elektronicznej,
  5. jeden numer telefonu komórkowego.
 4. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
 5. W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
  Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet - można to zrobić później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego).

 Data udostępnienia: 2020-07-31 00:44:01
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1132