> Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Podejrzewasz, że twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś zaciągnął na twoje dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości). W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania i weź potwierdzenie, że dokonałeś takiego powiadomienia i zgłoś w dowolnym urzędzie gminy.

Kogo dotyczy

Każdy, kto:

  • podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) i
  • posiada potwierdzenie, że zawiadomił o tym policję, inny organ ścigania albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymagane dokumenty

  • Potwierdzenie, że zgłosiłeś kradzież tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie twoich danych osobowych,
  • Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  • Dowód osobisty.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

Brak

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-swoich-danych-osobowych-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod

Termin załatwienia sprawy

Natychmiast po zgłoszeniu.

Podstawa prawna

  • Art. 48, art. 48a, art. 49 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2019 r., poz. 653 tekst jednolity;
  • Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

BrakData wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-26 12:27:07
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 887