> RODO

RODO

Utworzony: 2022-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Rachwał (Informatyk)

Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Informujemy o wyznaczeniu w Urzędzie Gminy Komańcza inspektora ochrony danych, którym został Pan Adam Ziemiński, tel. 13 467 70 35, adres mailowy: iod@komancza.pl
Utworzony: 2022-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Rachwał (Informatyk)

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...