> Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Opublikowany: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zapytanie ofertowe - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb

Zapytanie ofertowe - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb
Opublikowany: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:
Opublikowany: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał

Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o el
Opublikowany: 2021-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury

Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury
Opublikowany: 2021-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn