> Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Utworzony: 2023-05-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Rachwał (Informatyk)

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej...
Utworzony: 2023-04-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa, przebudowa budynku kina Mozaika w miejscowości Rzepedź wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny obiekt kultury

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa, przebudowa budynku kina Mozaika w miejscowości Rzepedź wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny obiekt kultury
Utworzony: 2023-02-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe Remont drogi w miejscowości Komańcza

Zapytanie ofertowe Remont drogi w miejscowości Komańcza
Utworzony: 2023-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2023 r.
Utworzony: 2023-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy Komańcza do 31.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy Komańcza do 31.12.2023 r.
Utworzony: 2023-01-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź
Utworzony: 2023-01-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź
Utworzony: 2022-07-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.
Utworzony: 2022-07-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się ...
Utworzony: 2022-07-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr ewid. 31/1

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr ewid. 31/1 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie ...