> Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Utworzony: 2023-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2023 r.
Utworzony: 2023-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy Komańcza do 31.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy Komańcza do 31.12.2023 r.
Utworzony: 2023-01-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź
Utworzony: 2023-01-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź
Utworzony: 2022-07-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.
Utworzony: 2022-07-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się ...
Utworzony: 2022-07-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr ewid. 31/1

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr ewid. 31/1 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie ...
Utworzony: 2022-05-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej na działce nr 165 i 149/5 w m. Smolnik

Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej na działce nr 165 i 149/5 w m. Smolnik
Utworzony: 2022-06-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 261/12, 261/10, 262/2, 593/5, 263/2, 264/6, 593/4 w m. Komańcza

Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 261/12, 261/10, 262/2, 593/5, 263/2, 264/6, 593/4 w m. Komańcza
Utworzony: 2022-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza

Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza