> Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Utworzony: 2024-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania Urzędu Gminy Komańcza

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania Urzędu Gminy Komańcza
Utworzony: 2024-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy
Utworzony: 2024-01-15 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-11-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych
Utworzony: 2023-11-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komancza.

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komancza.
Utworzony: 2023-10-23 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/remontów dróg na terenie Gminy Komancza.

Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/remontów dróg na terenie Gminy Komancza.
Utworzony: 2023-08-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.
Utworzony: 2023-07-13 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”.
Utworzony: 2023-05-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Rachwał (Informatyk)

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej...
Utworzony: 2023-04-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa, przebudowa budynku kina Mozaika w miejscowości Rzepedź wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny obiekt kultury

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa, przebudowa budynku kina Mozaika w miejscowości Rzepedź wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny obiekt kultury