Zapytania Ofertowe

Utworzony: 2022-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza

Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Remont drogi na działce nr 150/6 w miejscowości Rzepedź

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Remont drogi na działce nr 150/6 w miejscowości Rzepedź”.
Utworzony: 2022-02-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2022 r.

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2022 r.
Utworzony: 2022-01-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.

Zapytanie ofertowe - Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.
Utworzony: 2021-12-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy moście w miejscowości Turzańsk

"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy moście w miejscowości Turzańsk."
Utworzony: 2021-12-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa
Utworzony: 2021-11-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044 do 1+102 oraz 1+255 – 1+322

Zapytanie ofertowe - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044 do 1+102 oraz 1+255 – 1+322
Utworzony: 2021-10-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022 r

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022 r
Utworzony: 2021-09-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych i chodników znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych i chodników znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2021/2022
Utworzony: 2021-09-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022r

Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022r