> Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności


Pracownik Jacek Kowalski

Tel.: 13 46 77 035 wew. 36

e-mail: jkowalski@komancza.pl

 

Do zadań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności należy:

 Prowadzenie spraw obronnych w tym:

 1. prowadzenie spraw z zakresu obronności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i nałożonych zadań obronnych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowych;
 3. realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
 4. realizowanie zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 5. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 6. opracowywanie i opiniowanie planów oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń;
 7. sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu spraw obronnych.

 

Prowadzenie spraw  zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności w tym:

 1. przygotowywanie i planowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - jako organu doradczego Wójta;
 2. współpraca ze służbami i strażami w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
 3. organizowanie ćwiczeń w ramach zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności;
 4. zajmowanie się problematyką sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Komańcza;
 5. zajmowanie się problematyką dużych chronionych drapieżników (wilków i niedźwiedzi), wspołdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Data wytworzenia: 2023-07-31
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2020-09-08 14:17:16
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 692