> 2023

2023

Utworzony: 2023-01-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-01-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-01-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 r.
Utworzony: 2023-01-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 05 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej w ramach zadania pn. „Budowa sali
Utworzony: 2023-01-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 stycznia 2023 r.

w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-01-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Jacek Kowalski (Inspektor)

Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2023 r.
Utworzony: 2023-01-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie sprzedaży drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicą
Utworzony: 2023-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie  planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na 2023 rok 
Utworzony: 2023-01-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2023 r.
Utworzony: 2023-01-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych...