> Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie gdzie jest jego dowód osobisty), posiadacz dokumentu może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki tej usłudze nikt niepowołany nie będzie mógł używać twojego e-dowodu. Kiedy odnajdziesz e-dowód – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, twój e-dowód zostanie unieważniony.

Zawieszony e-dowód jest czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w e-dowodzie i sam e-dowód. Nie możesz używać e-dowodu w tym czasie.

Wszystkie przypadki użycia twojego e-dowodu w czasie zawieszenia będą nieważne – nawet po cofnięciu zawieszenia. Na przykład, jeśli masz w swoim e-dowodzie podpis osobisty i ktoś użyje go po zawieszeniu dowodu, taki podpis nie będzie ważny.

Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z tym dostawcą. Usługa nie zawiesza tego podpisu.

Po cofnięciu zawieszenia e-dowodu, twój dowód i wszystkie certyfikaty – na przykład certyfikat podpisu osobistego – odzyskują ważność. Możesz używać swojego e-dowodu.

Cofnij zawieszenie od razu, gdy odzyskasz e-dowód.

Zgłoszenie w możliwe w dowolnym urzędzie gminy.

Kogo dotyczy

Każdy, kto ma dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku i przypuszcza, że zagubiony dowód wkrótce się odnajdzie.

NIE zawieszaj e-dowodu, jeśli masz pewność, że już się nie odnajdzie. W takiej sytuacji zgłoś utratę swojego e-dowodu.

Zgłoszenie zawieszenia składa:

· Posiadacz dowodu osobistego

· W imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych – rodzic, opiekun prawny lub kurator

· Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności

Wymagane dokumenty

· Formularz zgłoszenia zawieszenia lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia

· Inny dokument tożsamości, na przykład paszport

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

Brak

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu

Termin załatwienia sprawy

Natychmiast po zgłoszeniu.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 tekst jednolity).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaje wydana decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni od zawieszenia – twój dowód zostanie unieważniony na zawsze.



Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-26 12:56:13
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 842