> 2022

2022

Utworzony: 2022-01-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego
Utworzony: 2022-01-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2022 r.
Utworzony: 2022-01-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Utworzony: 2022-01-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Utworzony: 2022-01-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Łupkowie prawa własności nieruchomości położonych w Nowym Łupkowie oraz Smolniku
Utworzony: 2022-01-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2022 r.
Utworzony: 2022-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych
Utworzony: 2022-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych
Utworzony: 2022-01-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.
Utworzony: 2022-01-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych