> 2022

2022

Utworzony: 2022-01-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego
Utworzony: 2022-01-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2022 r.
Utworzony: 2022-01-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu