> Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Zezwolenie na Skrócenie Miesięcznego Terminu Oczekiwania Na Zawarcie Związku Małżeńskiego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Zezwolenie na Skrócenie Miesięcznego Terminu Oczekiwania Na Zawarcie Związku Małżeńskiego

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi i dodatkowe informacje

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:57:25
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 906