> Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Utworzony: 2023-10-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Rozkład jazdy autobusów do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 roku

Wójt Gminy Komańcza - Roman Bzdyk informuje, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  tj. 15 października 2023r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w...
Utworzony: 2023-09-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Postanowienie nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Utworzony: 2023-09-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Utworzony: 2023-09-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Komańcza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej..
Utworzony: 2023-09-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Komańcza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznacz
Utworzony: 2023-09-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 p

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15..
Utworzony: 2023-09-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Utworzony: 2023-09-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Utworzony: 2023-09-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Głosowanie korespondencyjne w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować korespondencyjnie mogą:
Utworzony: 2023-09-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Zaświadczenie o prawie do głosowania

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana...