> Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 września 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 września 2023 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Komańcza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie II informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 8, w liczbie 2.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie II

Janusz Zygmunt Kmiecik


Data wytworzenia: 2023-09-18
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-09-18 13:04:07
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 72