> Przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Oświadczenia Ostatniej Woli Spadkodawcy w Postaci Testamentu


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Oświadczenia Ostatniej Woli Spadkodawcy w Postaci Testamentu

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty spadkodawcy

2. Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu – 22, 00 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35 wew. 32 emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1.Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 t. j. )

2.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.

Świadkiem nie może być:

▪ osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,

▪ osoba niewidoma, niema lub głucha,

▪ osoba nie umiejąca czytać i pisać,

▪ osoba nie władająca językiem polskim,

▪ osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,

▪ osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

2. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób określony w niniejszej procedurze.


Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:56:32
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 842