> Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji:


Skład Komisji Rewizyjnej:
 
Przewodnicząca Joanna Mokrzycka
Wiceprzewodnicząca Anna Duda
Członek Halina Dąbrowska
Członek Kazimierz Hnat
Członek Wiesław Milasz
   
   
Skład Komisji ds. skarg, wniosków i petycji:
 
Przewodniczący Piotr Trzaska
Wiceprzewodnicząca Joanna Jarosz
Członek Jarosław Dołżycki
Członek Włodzimierz Kopylec
Członek Robert Piechocki
   
   
Skład Komisji ds. budżetu:
   
Przewodniczący Jarosław Dołżycki
Wiceprzewodniczący Robert Piechocki
Członek Roman Antosz (w dniu 7 stycznia 2021 roku Postanowieniem nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II nastąpiło wygaszenie mandatu)
Członek Halina Dąbrowska
Członek Anna Duda
Członek Kazimierz Hnat
Członek Włodzimierz Kopylec
Członek Wiesław Milasz
Członek Roman Orzechowski
Członek Perun Andrzej

Data udostępnienia: 2020-09-11 09:44:17
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 2077