> Sekretarz

Sekretarz


 

Zadania

 1. realizacja zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. prowadzenie spraw Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi,
 3. nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań gminy w zakresie:
  1. strategii i planów rozwoju gminy,

  2. inwestycji gminnych,

  3. pozyskiwania funduszy,

  4. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

  5. gospodarki przestrzennej i gospodarki mieniem komunalnym,

  6. transportu i dróg,

  7. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego,

  8. kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

 4. współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Łupkowie w tym prowadzenie spraw osadzonych pracujących na rzecz urzędu,
 5. organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych prowadzonych w ramach remontów infrastruktury, na drogach, budynków i budowli stanowiących własność gminy,
 6. ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.

Data wytworzenia: 2020-06-07
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał
Data udostępnienia: 2020-06-07 01:13:04
Opublikowane przez: Administrator
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1218