> 2021

2021

Opublikowany: 2021-01-21 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Opublikowany: 2021-01-21 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Opublikowany: 2021-01-26 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez G
Utworzony: 2021-01-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

​​​​​​​w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Opublikowany: 2021-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Opublikowany: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Opublikowany: 2021-02-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych pr
Utworzony: 2021-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 r.
Utworzony: 2021-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego MTZ BELARUS 422.1, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-02-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2021r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Opublikowany: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie 11/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku.
Opublikowany: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2020 r.

w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta
Utworzony: 2021-02-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.”Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej jednostki kultury”.
Utworzony: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 17/21 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 lutego 2021r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Komańcza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Utworzony: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 36/10 w Osławicy oraz nr 343/35 w Smolniku stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8 położonej w Osławicy
Opublikowany: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy
Utworzony: 2021-02-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań.
Utworzony: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2021.
Utworzony: 2021-02-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2021 roku.
Utworzony: 2021-03-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza
Opublikowany: 2021-03-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Opublikowany: 2021-03-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonej do zbycia w drodze bez przetargu
Opublikowany: 2021-03-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w drodze bez przetargu
Utworzony: 2021-03-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn

Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-03-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych
Utworzony: 2021-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie skróconego czasu pracy i ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy w Komańczy.
Utworzony: 2021-04-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Komańcza sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych
Opublikowany: 2021-04-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku
Opublikowany: 2021-04-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku.
Utworzony: 2021-04-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy”.
Utworzony: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz

Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Komańcza  z dnia 21 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Komańczy
Utworzony: 2021-04-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Opublikowany: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
Opublikowany: 2021-05-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
Utworzony: 2021-05-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz

Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 104/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników