> 2021

2021

Opublikowany: 2021-01-21 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Opublikowany: 2021-01-21 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Opublikowany: 2021-01-26 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez G
Utworzony: 2021-01-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

​​​​​​​w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Opublikowany: 2021-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Opublikowany: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Opublikowany: 2021-02-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych pr
Utworzony: 2021-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 r.
Utworzony: 2021-01-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego MTZ BELARUS 422.1, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-02-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2021r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej