2021

Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie identyfikacji i oceny ryzyka w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza na rok 2022
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu działalności w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza na rok 2022.
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Komańcza