2021

Utworzony: 2021-11-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-11-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Utworzony: 2021-11-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-12-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komańcza
Utworzony: 2021-12-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-12-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-12-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy (Inspektor)

Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
Utworzony: 2021-12-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)

Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.” Świadczenie usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nad osobami,
Utworzony: 2021-12-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Utworzony: 2021-12-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Bogdan Wiktor (Inspektor)

Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia16 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych