> Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).Data wytworzenia: 2023-01-16
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2020-09-16 08:27:06
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 351