> Wniosek o podział nieruchomości

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Tel./fax 013 467 70 35 w. 36

e-mail: urzad@komancza.pl

e-mail: jszulc@komancza.pl

Data ostatniej aktualizacji karty

2021-03-10

Odnośnik do
e-formularza

brak

Opis sprawy

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych.

Wymagane dokumenty

I.

 1. Wniosek o podział nieruchomości.
 2. Wypis z rejestru gruntów.
 3. Wstępny projekt podziału.

II.

Załączniki do wniosku:

 • operat podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz mapa z projektem podziału nieruchomości – 3 egz. + 1 egzemplarz dla każdego wnioskodawcy (sporządza geodeta).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 17

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 17, Joanna Szulc tel.: 13 467 70 35 w. 36, e-mail: jszulc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. w Urzędzie Gminy w Komańczy - sekretariat
 2. Pocztą
 3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

2 miesiące

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr 268 poz. 2663 )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.)

Tryb odwoławczy

 •  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

 •  Urząd przeprowadza czynności administracyjne (nieodpłatnie). Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie).


Data wytworzenia: 2021-03-10
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-12 09:22:08
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1117