> Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Utworzony: 2022-08-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Barbara Ratułowska (Starszy ekspert skarbowy - Naczelna Izba Skarbowa w Rzeszowie)

Protokół z przeprowadzonego audytu przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Protokół z przeprowadzonego audytu przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Utworzony: 2021-11-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
Utworzony: 2021-11-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Wystąpienie pokontrolne Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Wystąpienie pokontrolne Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy
Utworzony: 2021-11-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Wystąpienie pokontrolne Urząd Gminy Komańcza

Wystąpienie pokontrolne Urząd Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-11-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komańczy

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komańczy
Utworzony: 2021-11-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy Komańcza 

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy Komańcza