> Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Organ Gminy, prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.

Kogo dotyczy

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy na jej wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego lub na wniosek ustanowionego pełnomocnika.

Wymagane dokumenty

  • Podanie o wydanie zaświadczenia
  • Dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.
  • Pełnomocnik - dokument tożsamości

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

· Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

· Złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. Nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństw.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Podstawa prawna

· Art. 45 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r., poz. 1382)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018r., poz. 1044 t.j.)

· Ustawa z dnia 14.06.1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 t.j.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Komańczy w terminie 7 dni od otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe wskazane w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044 t.j.)


Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-28 14:35:27
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 911