> Zespół Radców Prawnych

Zespół Radców Prawnych


Zespół Radców Prawnych realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej, a w szczególności:

  1. opiniowania projektów aktów normatywnych;
  2. zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do zakresu działania Urzędu;
  3. opiniowania projektów dokumentów oraz wydawania opinii prawnych dla komórek organizacyjnych Urzędu;
  4. doradztwa prawnego na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu oraz zastępstwo prawne;
  5. inne czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej.

Data wytworzenia: 2021-03-01
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał
Data udostępnienia: 2021-03-09 12:49:52
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1795