2021

Utworzony: 2021-12-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak (Inspektor)

Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)

Zarządzenie nr 130/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia celów kontroli zarządczej w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie powierzenia zadań Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia rejestru dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w Gminie Komańcza i Urzędzie Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-12-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej