2021

Opublikowany: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie 11/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku.
Opublikowany: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2020 r.

w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta
Utworzony: 2021-02-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.”Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej jednostki kultury”.
Utworzony: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów przyjętych ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji.
Utworzony: 2021-02-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 17/21 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 lutego 2021r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Komańcza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Utworzony: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza
Utworzony: 2021-02-17 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 36/10 w Osławicy oraz nr 343/35 w Smolniku stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8 położonej w Osławicy
Opublikowany: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy
Utworzony: 2021-02-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań.
Utworzony: 2021-02-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2021.